Sie befinden sich hier:
german
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X-Z A-Z
Go!

Employees of the university

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 
A
Name Department Contact Building Room
Abel, Prof. Dr. rer. nat. Hans-Jürgen FB Maschinenbau phone 9112-539
SON C
003
Ackerschott, Andrea FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4930
Fax 755-4911
EFS 44
223
Ackerschott, Markus Dezernat VI phone 9112-8132
Fax 9112-338
SON D
203
Adebisi, Adewale FB Design
Agha, Prof. Dr. Tahereh FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4982
Fax 755-4911
EFS 44
553
Ahaneku, Dr. Oguike FB Wirtschaft
Ahn, Prof. Hyun Mee FB Architektur phone 755-6892
Fax 755-4466
EFS 40
3.12
Ahnesorg, Prof. Rolf-Dieter
(Ehemalig)
FB Architektur phone 755-4409
Fax 755-4466
EFS 40
3.07
Akkuş, Umut FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4900
Fax 755-4911
EFS 44
574
Albien, Prof. Dr.-Ing. Ernst
(Ehemalig)
FB Maschinenbau
Albrecht, Frauke Dezernat III phone 9112-128
Fax 9112-795
SON A
009
Allstedt, Olaf FB Architektur
EFS 40
Altermann-Köster, Marita FB Design phone 9112-465
Fax 9112-415
MOP 2
E35
Amrhein, Dr. Ludwig FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4988
EFS 44
326
Andrae, Jürgen Dezernat II phone 9112-117
SON A
042
Anger, Markus FB Wirtschaft
IDiAL
Apfelbaum, Dr. Alexandra FB Architektur
EFS 40
Appel, Prof. Dr. Tamara FB Maschinenbau phone 9112-364
Fax 9112-334
SON C
004
Arph, Jan FB Elektrotechnik
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Aschendorf, Prof. Dr. Bernd FB Elektrotechnik phone 9112-685
Fax 9112-788
SON A
108
Aschendorf, Viktoria FB Elektrotechnik phone 9112-283
Fax 755-788
SON A
306
AStA AStA phone 9112-8271
EFS 38b
008 / 009
Dezernat III phone 755-4905
Fax 755-6822
EFS 38
0.04
Dezernat VI phone 9112-713
Fax 9112-259
SON D
103A
FB Informatik phone 755-6713
EFS 42
B.1.11
B
Name Department Contact Building Room
Bab, Prof. Dr. Sebastian FB Informatik phone 755-8937
EFS 42
C.3.36
Babiel, Prof. Dr. Gerhard FB Maschinenbau phone 9112-172
Fax 9112-788
SON F
208
FB Informationstechnik
SON A
514
FB Design
Bandow, Prof. Dr. Gerhard FB Maschinenbau phone 9112-208
Fax 9112-334
SON B
104
Bandow, Katrin Azubi,
Dezernat I
phone 9112-361
HOS 28
102
Bangert, Christoph FB Design
Dezernat I phone 9112-176
Fax 9112-315
HOS 28
304
Barthen, Gerald Dezernat VI phone 9112-709
SON D
102
Baszenski, Prof. Dr. Günter FB Informationstechnik phone 9112-154
Fax 9112-8183
SON A
617
Bauer, Philip FB Maschinenbau
Fax 9112-334
Baumann, Dirk FB Angewandte Sozialwissenschaften
Baumann, Steffen FB Informationstechnik phone 9112-371
Fax 9112-8183
SON A
614
Beauvir Rädeke, Gwénaelle FB Wirtschaft
Beck, Prof. Dr. Ralf FB Wirtschaft
Fax 755-4902
EFS 44
488
Becker, Prof. Dr. Andreas FB Informationstechnik phone 9112-385
Fax 9112-8183
SON A
619
Becker, Dirk FB Architektur
Becker, Prof. Dr. Jörg FB Architektur phone 755-4426
Fax 755-4466
EFS 40
3.16
Becker, Matthias FB Informatik phone 755-8904
EFS 42
B.1.12
Becker, Pia FB Wirtschaft phone 755-68 36
Fax 755-49 02
EFS 44
046
Becker-Emden, Eva-Christina IDiAL,
FB Informatik
phone 755-8920
EFS 42
B 2.02
Beenken, Prof. Dr. Matthias FB Wirtschaft phone 755-6438
Fax 755-4902
EFS 38
1.03
Dezernat I phone 9112-180
Fax 9112-315
HOS 28
310
Beissler, Cornelia FB Design
Dezernat I phone 9112-196
HOS 28
311
Benda, Prof. Dr. Thomas FB Maschinenbau
SON B
FB Architektur
FB Wirtschaft phone 755-4969
Fax 755-4902
EFS 44
144
Bereichsbibliothek Ingenieurwesen Bibliothek phone 9112-135
Fax 9112-666
SON A
207
Dezernat I phone 9112-653
Fax 9112-342
EFS 38b
302
Berg, Rolf Dezernat IV phone 9112-503
Fax 9112-505
SON D
107.2
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Berhe, Schanet IDiAL phone 9112-8192
Fax 9112-8152
OHS 23
2.14
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Betzhold, Sarah Dezernat I phone 9112-8157
Fax 9112-710
SON D
210
Bibliothek Bibliothek phone 755-4046
Fax 755-4922
Bierfreund, Barbara Transferstelle phone 9112-317
Fax 9112-342
EFS 38b
315
FB Design
FB Angewandte Sozialwissenschaften
IDiAL phone 9112-672
Fax 9112-557
OHS 23
2.08
Bittner, Prof. Dr. Fred FB Maschinenbau phone 9112-737
Fax 9112-788
SON A
706
Blank, Martin FB Maschinenbau phone 9112-733
Fax 9112-334
SON F
101
FB Architektur
Bleja, Jelena FB Wirtschaft,
IDiAL
phone 755-6291
EFS 44
159
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Informatik phone 755-6762
Fax 755-6710
EFS 42
C.1.42
Böckmann, Prof. Dr. Britta FB Informatik phone 755-6728
Fax 755-6710
EFS 42
B.1.13
Boecker, Prof. Dr. Michael FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6200
EFS 44
323
FB Wirtschaft
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Bohn, Prof. Dr. Ralf FB Design phone 9112-448
MOP 2
121
Bohne, Prof. Dr. Michael FB Wirtschaft phone 755-4949
Fax 755-4902
EFS 44
456
Dezernat VI phone 9112-8012
SON D
008
Böllmann, Werner Dezernat VI phone 755-4936
Fax 9112-338
EFS 38a
1.01
Bongert, Markus FB Maschinenbau phone 9112-232
Fax 9112-696
SON A
205
Bonney, Daniel FB Informationstechnik phone 9112-371
Fax 9112-8183
SON A
615
Borchert, Prof. Dr.-Ing. Thomas FB Maschinenbau phone 9112-292
Fax 9112-334
SON B
014
Borgert, Stephanie FB Wirtschaft
Borghardt, Jana Dezernat II phone 9112-8249
SON C
105
Borkenfeld, Ulrike Dezernat VI phone 9112-144
Fax 9112-259
SON D
101
FB Design
Bornhorn, Prof. Dr. Hubert Christoph FB Wirtschaft phone 755-4924
Fax 755-4902
EFS 38
1.02
Borstel, Prof. Dr. Dierk FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8925
EFS 44
590.1
Bosel, Katharina FB Angewandte Sozialwissenschaften
Boße, Michel FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8959
Fax 755-4911
EFS 44
209
Böttger, Annika Dezernat III phone 9112-732
Fax 9112-795
SON A
007a
Böwing, Andreas FB Elektrotechnik
Bibliothek phone 755-4046
Fax 755-4922
EFS 44
359
Branahl, Eike FB Maschinenbau phone 9112-209
Fax 9112-334
SON B
114
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Braunstein, Stefanie Dezernat III phone 9112-220
EFS 38b
213
Brehmer, Dr. Frank FB Maschinenbau
Breidenbach, Prof. Dr. Karin FB Wirtschaft phone 755-4946
Fax 755-4902
EFS 44
485
FB Wirtschaft
FB Informatik phone 755-8940
Fax 755-8932
EFS 42
C.3.37
Brinkmann, Markus Gustav FB Angewandte Sozialwissenschaften
Brockmann, Anita FB Design
Broer, Jörg FB Wirtschaft phone 755-4950
Fax 755-4902
EFS 44
077
Brongkoll, Franziska Gleichstellungsbüro phone 9112-8256
Fax 9112-681
SON A
A402
Broos-Marr, Ellen FB Angewandte Sozialwissenschaften
Brose, Wolfgang FB Maschinenbau
SON
Brotze, Thomas FB Informatik phone 755-6769
Fax 755-6770
EFS 42
C.2.30.1
Brücker, Marlene Dezernat III phone 9112-8187
Fax 9112-795
SON A
008
Brückner, Prof. Ulrike FB Design phone 9112-439
MOP 2
131
Bruder, Janine Dezernat II phone 9112-8241
Fax 9112-335
SON A
040
Brügge, Vanessa FB Maschinenbau phone 9112-8252
SON C
006
Brüggelambert, Prof. Dr. Gregor FB Wirtschaft phone 755-4925
Fax 755-4902
EFS 44
122
Brügger, Prof. Susanne FB Design phone 9112-484
Fax 9112-415
MOP 2
125
Brumann, Christopher FB Informatik phone 755-8939
EFS 42
B.1.04
Brüngel, Raphael FB Informatik
EFS 42
B.1.23 1/4
Brüning, Erdme Transferstelle phone 9112-243
Fax 9112-342
EFS 38b
314
Büchler, Prof. Dr. Jan-Philipp FB Wirtschaft phone 755-4993
EFS 44
476
Bücholdt, Ulrich FB Architektur
EFS 40
Büchter, Hubert FB Informatik
EFS 42
FB Wirtschaft
Dezernat I phone 9112-130
Fax 9112-315
HOS 28
305
Burda, Ralf FB Elektrotechnik
Bibliothek phone 755-4915
EFS 44
354
Burghardt, Dennis Dezernat II phone 9112-8121
SON D
208
FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5189
Fax 755-4911
EFS 44
311
Burzlaff, Dip.-Kfm. Norbert FB Informatik
EFS 42
C.E.41
Busch, Astrid FB Design phone 9112-487
Fax 9112-415
MOP 2
230
Busch, Dr. Veit FB Informationstechnik
D
Name Department Contact Building Room
Dähn, Henning FB Wirtschaft
Dam, Vanessa Tamarinde van
(Ehemalig)
FB Design
Damnitz, Annika FB Wirtschaft
Darius, Thomas FB Design
MOP 2
Daugsch, Uwe Dezernat I phone 9112-136
SON B
-110 (KG)
Daweke, Nina FB Wirtschaft
Decelis Grewe, Clara IDiAL phone 9112-8112
phone 9112-8151
OHS 23
2.14
FB Wirtschaft phone 755-8958
EFS 44
148
Deckert, Dr.-Ing. Carsten FB Wirtschaft
FB Informatik
Deitelhoff, Fabian IDiAL phone 755-8938
EFS 44
C.3.42
Denner, Prof. Dr. Silvia FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4918
Fax 755-4911
EFS 44
590.3
Dennert, Prof. Dr. Gabriele FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6830
Fax 755-4911
EFS 44
322
FB Elektrotechnik,
FB Maschinenbau
phone 9112-215
Fax 9112-788
SON A
712
Detscher-Plaszynski, Stefanie Dezernat II phone 9112-8242
SON C
103
Dezernat IV phone 9112-109
Fax 9112-388
SON F
105
FB Informatik
Dezernat II Dezernat II
Fax 9112-335
SON
Dezernat III Dezernat III
Fax 9112-273
SON
Dezernat V Dezernat V
SON
Dezernat VI Dezernat VI
SON D
Dias - Workflow
SON
Dicke, Bernd FB Design phone 9112-407
Fax 9112-415
MOP 2
220
FB Wirtschaft
Diederich, Prof. Dr. Karl-Josef FB Elektrotechnik phone 9112-149
Fax 9112-788
SON A
107
Diedrichs, Carolin Azubi,
FB Design
phone 9112-426
Fax 9112-415
MOP 2
E 43
Diehl, Angela Dezernat III phone 755-6825
Fax 755-6822
EFS 38
0.10
Diepenbrock, Andreas IDiAL phone 9112-571
OHS 23
EG 06
Dietz, Prof. Ralf FB Architektur phone 755-4405
Fax 755-4466
EFS 40
2.16
Dilger, Anja Dezernat III phone 9112-8128
Fax 9112-795
SON A
012
FB Wirtschaft
Dittrich, Prof. Dr. Fabian FB Wirtschaft phone 755-8972
Fax 755-4902
EFS 44
472
Dlugos, Prof. Caroline FB Design phone 9112-442
Fax 9112-415
MOP 2
E 22
Dobat, Julia Dezernat III phone 9112-8127
EFS 38b
212
Doleschal, Birgit Dezernat I phone 9112-654
Fax 9112-342
EFS 38b
308
Domnik, Matthias FB Informationstechnik phone 9112-371
Fax 9112-8183
SON A
614
Dondit, Michael FB Maschinenbau phone 9112-792
Fax 9112-334
SON A
-122.1 (KG)
Drahtler, Tina FB Architektur
Dreischulte, Angelika FB Design
MOP 2
Drescher, Jochen Kanzler phone 9112-104
Fax 9112-710
SON D
212.1
FB Wirtschaft
Druckerei Dezernat IV
Dubidad, Serah Dezernat III phone 9112-8142
EFS 38b
205
Dubini, Prof. Fosco FB Design phone 9112-480
MOP 2
239
Düdder, Marcus FB Design
MOP
307
FB Wirtschaft
Dumke, Anna Dezernat IV phone 9112-125
Fax 9112-720
SON D
302
DVZ Dezernat VI
Fax 9112-338
SON
E
Name Department Contact Building Room
FB Architektur
Ebel, Enno FB Maschinenbau phone 9112-8136
Fax 9112-179
SON A
115
Ebel, Hans-Joachim FB Maschinenbau phone 9112-169
phone 9112-320
Fax 9112-179
SON A
115
Eberlein, Julia Dezernat III phone 9112-8144
EFS 38b
206
Azubi,
Dezernat IV
phone 9112-301
Fax 9112-720
SON D
D304.1
FB Informatik phone 755-8974
EFS 42
B.1.09
Ecke-Schüth, Prof. Dr. Johannes FB Informatik phone 755-6784
Fax 755-6710
EFS 42
C.2.48
Edelmeier, Daniel FB Design
FB Maschinenbau phone 9112-108
Fax 9112-108
SON F
207
FB Architektur
Eggers, Prof. Dr. Joachim FB Wirtschaft phone 755-6578
Fax 755-4902
EFS 44
455
Ehleben, Dr. Wilhelm FB Informatik
EFS 42
Dezernat VI phone 9112-704
Fax 9112-259
SON D
103B
Eichler, Prof. Dr. Bernd
(Ehemalig)
FB Wirtschaft
Eickhoff, Jan FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8914
EFS 38a
2.04
Eickhoff, Susanne Bibliothek phone 9112-135
phone 9112-580
SON A
208.2
Dezernat VI phone 9112-8259
Fax 9112-259
SON D
202
Eisenhut, Volker FB Architektur
EFS 40
Eltern-Service-Büro Dezernat I phone 9112-723
MOP 1
Emsbach, Beatrice FB Design
MOP 2
303
Engels, Prof. Dr. Christoph FB Informatik phone 755-6777
Fax 755-6710
EFS 42
C.2.42
Engels, Dr. Volker FB Wirtschaft
FB Wirtschaft
EFS 44
113
FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8930
Fax 755--
EFS 38a
2.09
Erdmann, Yannik Azubi phone 9112-318
Fax 9112-334
SON F
005
(Vice Rector)
Rektorat,
FB Design
phone 9112-105
Fax 9112-335
SON A
037
Ernst, Matthias FB Informatik phone 755-6773
Fax 755-6774
EFS 42
C.2.32.1
Erwerb Bibliothek Bibliothek
SON
Bibliot.
Esch-van Kan, Dr. Anneka Dezernat II phone 9112-8248
SON D
207
Essig, Mario Dezernat I phone 9112-239
Fax 9112-315
HOS 28
301
Etzkorn, Dr. rer. nat. Johannes FB Maschinenbau phone 9112-683
SON C
005
Everding, Lars
(Dean)
FB Informatik phone 755-6711
Fax 755-6712
EFS 42
B.E.10
Exchange Students Dezernat III phone 9112-128 (Bachelor)
phone 9112-8130 (Master)
SON A
SON A
009
010
F
Name Department Contact Building Room
Faix, Prof. Dr. Axel FB Wirtschaft phone 755-6357
EFS 44
483
Fasching, Nadine Personalrat phone 9112-652
Fax 9112-222
-119
Faust, Bernd FB Architektur
EFS 40
Felderhoff, Prof. Dr.-Ing. Thomas FB Informationstechnik phone 9112-386
Fax 9112-8183
SON A
605
Feldman, Neil FB Informatik
EFS 42
Transferstelle phone 9112-268
Fax 9112-342
EFS 38b
313
Fink, Heike FB Design
Finke, Prof. Dr. Betina FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4939
Fax 755-4911
EFS 44
312
Fischer, Andreas FB Informatik
EFS 42
FB Wirtschaft phone 755-4978
Fax 755-4902
EFS 44
144
Fischer, Prof. Dr. Ute FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4908
EFS 44
570
Fischer, Prof. Dr.-Ing. Wilfried FB Maschinenbau phone 9112-157
Fax 9112-334
SON B
116.1
Flammang, Prof. Jean FB Architektur phone 755-4440
Fax 755-4466
EFS 40
2.14
Fleige, Markus FB Informatik
Fleischmann, Lisa FB Wirtschaft phone 755-6842
Fax 755-4902
EFS 38
1.12
Flick, Peter Dezernat IV phone 9112-502
Fax 9112-505
SON D
107.1
FB Elektrotechnik,
FB Wirtschaft
phone 9112-223
Fax 9112-247
SON A
113
Franke, Prof. Dr. Luitgard FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4981
EFS 38a
0.04
Franke, Manja Dezernat III phone 9112-8146
EFS 38b
208
Frankenberg, Anna-Kristin FB Elektrotechnik,
Dezernat III
phone 9112-8149
EFS 38b
204
Freimann, Ursula FB Angewandte Sozialwissenschaften
Freitag, Judith Dezernat III phone 9112-8931
EFS 38b
113
Frenkel, Dr. Marcus FB Informatik phone 755-6761
EFS 42
C.3.35
Frese, Dr. Werner FB Wirtschaft
Fried, Christian FB Maschinenbau phone 9112-695
SON F
107
Friedrich, Prof. Dr.-Ing. Christoph M. FB Informatik phone 755-6796
Fax 755-6710
EFS 42
B.2.03
Dezernat VI phone 9112-8124
SON D
203
FB Elektrotechnik
FB Maschinenbau
Frömke, Dr. Johannes FB Informatik
EFS 42
Fromme, Dominik FB Informationstechnik phone 9112-328
Fax 9112-8183
SON A
612
Fronius, Guenter FB Elektrotechnik
SON A
Fruhner, Daniel IDiAL phone 755-6795
OHS 23
OG 2.11
Fuchs, Prof. Nora FB Design phone 9112-406
Fax 9112-415
MOP 2
MOP 2
104
105
Füg, Prof. Dr. Torsten FB Elektrotechnik phone 9112-393
Fax 9112-788
SON A
209
Fühner, Prof. Dr. Claus FB Informatik phone 755-6756
Fax 755-6710
EFS 42
C.1.40
Fuhrmann, Mirka FB Maschinenbau phone 9112-507
Fax 9112-334
SON B
010.2
FB Elektrotechnik
FB Maschinenbau
Fürsich, Walter FB Maschinenbau phone 9112-250
Fax 9112-334
SON B
114
G
Name Department Contact Building Room
FB Elektrotechnik phone 9112-284
Fax 9112-235
SON A
-115 (KG)
Dezernat I phone 9112-8153
Fax 9112-342
EFS 38b
304
FB Maschinenbau phone 9112-293
SON F
006
Gates, Prof. Cindy FB Design
Gathmann, Holger FB Design
Gebhard, Prof. Dr. Hermann FB Maschinenbau phone 9112-367
Fax 9112-314
SON F
210
Gebhardt, Prof. Dirk FB Design
MOP 2
308
Gehring, Dr. Jürgen FB Maschinenbau
SON
FB Maschinenbau phone 9112-256
Fax 9112-761
SON A
206
FB Wirtschaft phone 755-5488
Fax 755-4902
EFS 44
110
Gesing, Christine Dezernat I phone 9112-120
Fax 9112-315
HOS 28
307
Giebel, Prof. Dr. Thomas FB Elektrotechnik phone 9112-353
Fax 9112-289
SON A
406
FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5192
phone 755-4911
EFS 38a
0.08
Gieseler, Prof. Dr. Udo FB Elektrotechnik phone 9112-282
SON A
111
Gips, Claudia FB Design
Girlich, Birgit AStA phone 755-6700
EFS 42
B.E.04
Girnuks, Klaus FB Architektur phone 755-4408
Fax 9112-4415
EFS 40
1.21
Girnuks, Petra FB Informatik phone 755-8921
Fax 755-6744
EFS 42
C.1.46
Gisbertz, PD Dr. Olaf FB Architektur phone 755-4443
Fax 755-4466
EFS 40
1.15
FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4913
EFS 38a
0.03
Gleß, Skadi FB Angewandte Sozialwissenschaften
Glock, Christian FB Informatik
Göhr, Ingmar Dezernat VI phone 9112-721
Fax 9112-259
SON D
103
Göllner, Sonja FB Design phone 9112-447
Fax 9112-415
MOP 2
E 45
Gomulka, Katharina Dezernat I phone 9112-8185
Fax 9112-342
EFS 38b
306
González, Laura Dezernat III phone 755-4449
EFS 40
2.22
Goodman, Ulrike Dezernat VI phone 9112-319
Fax 9112-338
SON D
001
FB Wirtschaft
Görtz, Marcus FB Informatik phone 755-6738
Fax 755-6740
EFS 42
B.2.21.1
Goßling, Simone FB Informatik
EFS 42
Gössner, Prof. Dr.-Ing. Stefan FB Maschinenbau phone 9112-203
Fax 9112-334
SON B
B204
Gottlieb, Stephan FB Maschinenbau phone 9112-387
Fax 9112-334
SON B
204
Gottstein, Benjamin Dezernat II phone 9112-8137
SON D
202
Goy, Karin FB Wirtschaft
Grabowski, Thomas Dezernat IV phone 9112-8276
Fax 9112-720
SON A
003
Graebsch, Prof. Dr. jur. Christine FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5189
Fax 755-4911
EFS 44
311
Graf, Prof. Dr. Hans-Werner FB Wirtschaft phone 755-4968
EFS 44
461
Graf, Prof. Johannes FB Design phone 9112-427
Fax 9112-415
MOP 2
120A
Grafen, Klaus-Bodo FB Architektur
EFS 40
Graß, Tino FB Design
MOP 2
Grates, Miriam FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8981
EFS 38a
2.17
Greiber, Prof. Dr. Claus FB Wirtschaft phone 755-4963
EFS 44
126
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Grimm, David IDiAL phone 9112-8117
OHS 23
2.OG 12
Groll, Dr. Thilo Dezernat V phone 9112-170
Fax 9112-706
HOS 28
122
Gröner, Prof. Dr. Uschi FB Wirtschaft phone 755-4944
Fax 755-4902
EFS 44
154
Grosche, Andreas IDiAL phone 9112-8114
OHS 23
OG 2.11
FB Wirtschaft
Große, Miriam FB Elektrotechnik phone 9112-258
Fax 9112-788
SON A
309
Dezernat III
FB Wirtschaft phone 755-4943
Fax 755-4902
EFS 44
155
Groten, Prof. Dr.-Ing. Gerd FB Maschinenbau phone 9112-308
Fax 9112-334
SON B
009
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Architektur
FB Wirtschaft
Guias, Prof. Dr.rer.nat. Flavius FB Maschinenbau phone 9112-260
SON B
104
Günder, Prof. Dr. Richard
(Ehemalig)
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Gunia, Benjamin FB Informatik phone 755-6763
EFS 42
B.E.07
Günther, Dr. Horst FB Maschinenbau,
FB Wirtschaft
Gura, Daniel FB Informatik phone 9112-552
OHS 23
EG 09
Guski-Leinwand, Prof. Dr. Susanne FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4980
EFS 44
327
Gustrau, Prof. Dr.-Ing. Frank FB Informationstechnik phone 9112-646
Fax 9112-641
SON A
526
Guthoff, Prof. Dr. Jens
(Ehemalig)
FB Architektur
EFS 40
1.21
Güttler, Claudia Dezernat II phone 9112-269
SON C
106
H
Name Department Contact Building Room
Haake, Prof. Dr. Anja FB Informatik phone 755-6766
Fax 755-6710
EFS 42
C.1.49
Haas, Prof. Dr. Peter FB Informatik phone 755-6719
Fax 755-6710
EFS 42
B.1.01
Haase, Friedrich FB Elektrotechnik,
FB Maschinenbau
Habich, Jörg FB Wirtschaft
Hachul, Prof. Dr. Helmut
(Vice Rector)
Rektorat,
FB Architektur
phone 9112-102
phone 755-6888
Fax 755-4466
SON A
EFS 40
0.39
2.13
Hacker, Prof. Sandra FB Design
MOP
238
Haeckel, Dr. Jana Johanna FB Design
Hagen, Prof. Dr. Mariele FB Informatik phone 755-6782
Fax 755-6710
EFS 42
C.2.46
Hahlbrock, David FB Architektur
EFS 40
1.17
Hahn, Tamara Dezernat III phone 755-7587
EFS 38
0.20.B
Hahn, Prof. Dr. Ulrich FB Elektrotechnik phone 9112-370
Fax 9112-370
SON A
112
Hamburg, Prof. Dr.-Ing. Andreas Daniel FB Informatik phone 755-6764
EFS 42
42 C.1.47
FB Maschinenbau phone 9112-216
Fax 9112-334
SON C
005
Hammer (BSAP), Sabine Betriebliche Soziale Ansprechpartner
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Hanke, Stephanie FB Angewandte Sozialwissenschaften
Dezernat VI phone 9112-705
SON D
006
Hansemann, Peter FB Informatik
Harhoff, Melina Bibliothek phone 755-4916
EFS 44
354
Harmsen, Prof. Lars FB Design phone 9112-485
Fax 9112-415
MOP 2
132
Harnischmacher, Prof. Dr.-Ing. Georg FB Elektrotechnik phone 9112-139
Fax 9112-788
SON A
211
Harrer, Dr. Andreas FB Informatik phone 755-6748
EFS 42
C.3.41
Hartke, Prof. Dr.-Ing. Gottfried FB Maschinenbau phone 9112-377
Fax 9112-334
SON B
016
Hartmann, Prof. Dr. Anja FB Angewandte Sozialwissenschaften,
FB Informationstechnik
phone 755-8928
EFS 44
328
Hartmannshenn, Sabine FB Design
MOP
Hartung-Beck, Prof. Dr. Viola FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8960
Fax 755-4911
EFS 38a
1.07
Dezernat I phone 9112-8122
MOP 1
Hasenclever, Frank FB Angewandte Sozialwissenschaften
Hatebur, Denis FB Informatik
FB Design
Häusler, Dr. Axel FB Architektur
Hausmeisterei Emil-Figge-Straße Dezernat IV phone 9112-8276
Hausmeisterei Max-Ophüls-Platz Dezernat IV phone 9112-420
Hausmeisterei Sonnenstraße Dezernat IV phone 9112-115
Dezernat III phone 9112-769
EFS 38b
105
Heers, Dominik
(Ehemalig)
FB Architektur
Hegemann-Rockel, Rebecca FB Informationstechnik,
FB Elektrotechnik
phone 9112-632
Fax 9112-633
SON A
521
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Heiden, Dr. Angela an der Dezernat V phone 9112-8246
Fax 9112-706
HOS 28
204
FB Maschinenbau phone 9112-296
Fax 9112-334
SON B
109
Heinrich, Christin FB Elektrotechnik phone 9112-207
Fax 9112-788
SON A
306
Heisig, Philipp IDiAL phone 9112-561
OHS 23
EG 10
Heite, Elisabeth FB Angewandte Sozialwissenschaften
OHS 23
2.08
Heitmann, Prof. Dr. Dennis FB Wirtschaft
EFS 44
Helm, Prof. Dr. Volker FB Architektur phone 755-4419
EFS 40
1.17
Helten, Svenja FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8982
EFS 38a
2.18
Heming, Ann-Christin FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8985
EFS 38a
2.18
Hempel, Dr. Oliver
(Inaktiv)
FB Informatik
Hempelmann, Claudia Dezernat I phone 9112-272
Fax 9112-342
EFS 38b
306
FB Informatik
Hennemann, Günter FB Design
Hensel, Katja Dezernat III phone 9112-8261
Fax 9112-768
EFS 38b
115
Herdt, Tatjana FB Angewandte Sozialwissenschaften
Herfurth, Jonas FB Design
Dezernat VI phone 9112-708
SON D
103B
Hermann, Ekaterina FB Wirtschaft
Hermes, Herbert FB Angewandte Sozialwissenschaften
EFS 44
Herold, Dr. Bodo FB Wirtschaft
Herrmann, Meike Dezernat I phone 9112-204
Fax 9112-342
EFS 38b
311
Heß, Daniel IDiAL,
FB Informatik
phone 9112-574
Fax 755-6710
OHS 23
1.OG 06
Hesse, Prof. Magareta FB Design phone 9112-460
Fax 9112-415
MOP 2
312
Hesseler, Prof. Dr.-Ing. Martin FB Informatik phone 755-6723
Fax 755-6710
EFS 42
C.1.50
Heßling, Nikolai FB Maschinenbau phone 9112-392
Hesterberg, Kirsten FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4910
Fax 755-4911
EFS 44
224
Hesterberg, Prof. Dr.-Ing. Stefan FB Maschinenbau phone 9112-395
Fax 9112-334
SON B
016
FB Wirtschaft
FB Design
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Hillebrand, Lars Dezernat VI phone 9112-253
Fax 9112-338
SON D
008
Himmelmann, Waltraud FB Angewandte Sozialwissenschaften
Hinz, Prof. Dr. Melanie FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6866
EFS 44
576
Hirsch, Prof. Dr. Martin
(Dean)
FB Informatik phone 755-6708
Fax 755-6710
EFS 42
B.E.08
Hirtz, Patricia Dezernat VI phone 9112-8186
HOS 28
203
Hofberg, Daniel FB Informatik phone 755-6734
Fax 755-6733
EFS 42
B.2.20.1
Hoffmann, Michael FB Informatik phone 755-6742
Fax 755-6749
EFS 42
C.E.31.1
Hoffmann, Volker FB Elektrotechnik phone 9112-238
phone 9112-123
SON A
215
Hofmann, Sascha FB Architektur
Hofnagel, Prof. Dr. rer. pol. Johannes R. FB Wirtschaft phone 755-6834
EFS 44
484
Hohmann, Prof. Dr. Rainer FB Architektur phone 755-4414
Fax 755-4466
EFS 40
1.13
Höhne, Frank FB Design phone 9112-440
MOP 2
130
Dezernat III phone 9112-363
Fax 9112-768
EFS 38b
104
Holtkotte, Heiner FB Elektrotechnik phone 9112-277
Fax 9112-235
SON A
SON A
-110
-115 (KG)
Holz, Hans-Peter FB Maschinenbau
Homann, Kai Uwe FB Design
FB Informatik
EFS 42
FB Design phone 9112-458
phone 9112-422
MOP 2
MOP 2
110
112
Horn, Daniel FB Architektur phone 755-6876
Fax 755-4466
EFS 40
1.08
Hörsken, Dr. Magdalena Dezernat III phone 9112-8125
EFS 38b
214
Horstmeier, Marc FB Architektur
EFS 40
Dezernat VI phone 9112-719
SON D
102
Dezernat III phone 9112-217
SON A
011
Hösterey, Jessica Dezernat III phone 9112-164
Fax 9112-273
SON A
006
IDiAL,
FB Informatik
phone 9112-548
Fax 9112-557
OHS 23
EG 04
Hotz, Werner FB Wirtschaft
Houben, Malin FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6803
Fax 755-4911
EFS 38a
2.07
Dezernat I phone 9112-595
Fax 9112-315
HOS 28
318
Howoritsch, Holger Dezernat VI phone 9112-270
Fax 9112-259
SON D
103
FB Informationstechnik
Hübner, Frank FB Design
Hübner, Harald FB Maschinenbau phone 9112-541
Fax 9112-334
SON B
006
Dezernat IV phone 9112-124
Fax 9112-720
SON D
301
Huef, Prof. Sabine an FB Design phone 9112-437
Fax 9112-415
MOP 2
123
Huellen, Dr. Karl FB Wirtschaft phone 755-4952
Fax 755-4902
EFS 44
107
Huerkamp, Julia Dezernat I phone 9112-303
HOS 28
308
Hültenschmidt, Dr. Gregor FB Informatik phone 755-6721
EFS 42
B.1..05
Humpert, Marie Dezernat I phone 9112-680
Fax 9112-145
HOS 28
108
Hunecke, Prof. Dr. Marcel
(Dean)
FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6289
phone 755-5188
EFS 44
EFS 44
226
583
Hunscha, Sonja Dezernat III phone 9112-8145
SON Container
0.07
Bibliothek phone 755-4047
phone 9112-762
EFS 44
357
J
Name Department Contact Building Room
Jablonowski, Andreas Dezernat IV phone 9112-333
Fax 9112-788
SON F
105
Bibliothek phone 755-4046
Fax 755-4922
EFS 44
359
Jacobs, Dr. Hans-Paul FB Informatik
Jahn, Uwe IDiAL,
FB Informatik
phone 9112-579
OHS 23
102
FB Informationstechnik
Jandt, Prof. Dr. Jürgen
(Ehemalig)
FB Wirtschaft
Dezernat IV phone 9112-115
Janke, Michael FB Elektrotechnik
Jansen, Katharina Dezernat III phone 755-8909
Fax 755-6822
EFS 38
0.05
Jäschke, Thomas FB Informatik
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Jeschonek, Sophie Dezernat I phone 9112-361
Fax 9112-145
HOS 28
112
Jongste, Henk Maarten de FB Wirtschaft phone 755-4954
Fax 755-4902
EFS 44
114
de Dezernat V phone 9112-248
Fax 9112-706
HOS 28
119
Dezernat VI phone 9112-8244
Fax 9112-259
SON D
101
Jörges, Prof. Dr. Sven FB Informatik phone 755-6741
Fax 755-6710
EFS 42
C.2.47
FB Wirtschaft phone 755-4951
Fax 755-4902
EFS 44
175
Jünemann, Kai FB Design
MOP 2
115
Jungermann, Bärbel Dezernat III phone 9112-767
EFS 38b
116
Junkers, Ralf FB Design phone 9112-475
Fax 9112-415
MOP 2
E 37
Juretko, Jürgen FB Architektur phone 755-4407
Fax 755-4466
EFS 40
3.09
FB Wirtschaft phone 755-6299
Fax 755-4902
EFS 44
108
Just, Marc FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8983
EFS 38a
2.10
Jüttner, Ingo FB Maschinenbau phone 9112-107
Fax 9112-334
SON B
113
K
Name Department Contact Building Room
Kaesemann, Prof. Dr.-Ing. Ruth FB Maschinenbau phone 9112-778
Fax 9112-334
SON F
206
Kaiser, Christian Dezernat VI phone 9112-783
Fax 9112-259
SON D
102
Kalka, Dr. Arkadius FB Informatik phone 755-6771
EFS 42
C.2.40
Kaluza, Erwin FB Informatik phone 755-6746
Fax 755-6749
EFS 42
C.E.32.1
Kaluzynski, Andre FB Wirtschaft phone 755-8954
Fax 755-4902
EFS 44
070
Kamenz, Prof. Dr. Uwe FB Wirtschaft phone 755-4889
Fax 755-4902
EFS 44
145
Dezernat I phone 9112-712
Fax 9112-145
HOS 28
110
Kampfert, Martin FB Maschinenbau phone 9112-318
Fax 9112-334
SON F
005
Kamps, Arnim FB Design phone 9112-454
Fax 9112-415
MOP 2
U 37d
Kamsties, Prof. Dr. Erik FB Informatik phone 755-6816
Fax 755-6710
EFS 42
C.1.43
Karagounis, Prof. Dr. Michael FB Elektrotechnik phone 9112-8155
SON A
405
Karaoglan, Nursi FB Informationstechnik,
FB Elektrotechnik
phone 9112-622
Fax 9112-623
SON A
511
Karau, Siglinde FB Informatik phone 755-6709
Fax 755-6710
EFS 42
B.E.05
FB Elektrotechnik
FB Wirtschaft phone 755-4929
Fax 755-4902
EFS 44
026
Kastirke, Prof. Dr. Nicole FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4919
EFS 38a
1.06
Kastorff-Viehmann, Prof. Dr. Renate
(Ehemalig)
FB Architektur
Kathöfer, Sven FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6288
EFS 38a
0.06
FB Informatik
EFS 42
C.3.49
FB Informationstechnik,
FB Maschinenbau
Kayser, Arne FB Angewandte Sozialwissenschaften
Kelbch, Sarah Dezernat I phone 9112-723
Fax 9112-315
MOP 1
Kelbch (BSAP), Sarah Betriebliche Soziale Ansprechpartner
Kels, Adrian Dezernat II phone 9112-785
Fax 9112-335
SON C
104
Kempen, Prof. Dr. Stefan FB Elektrotechnik phone 9112-159
Fax 9112-788
SON A
110.1
Kemper, Vera Dezernat II phone 9112-276
SON A
041
Kendziorra, Thomas Dezernat I phone 9112-143
Fax 9112-150
SON D
212.2
FB Maschinenbau
Dezernat III phone 9112-467
MOP 2
09
Keune, Katharina Therese FB Maschinenbau phone 9112-297
Fax 9112-334
SON B
006
Keuthen, Annika Dezernat I phone 9112-8188
Fax 9112-315
MOP 1
Khan, Marius FB Informatik phone 9112-660
OHS 23
EG 10
Khan, Rao Aamir Ali FB Wirtschaft
Kiel, Prof. Dr. Martin FB Elektrotechnik phone 9112-340
Fax 9112-788
SON A
A110.1
Dezernat V phone 9112-591
Fax 9112-706
HOS 28
118
Dezernat V phone 9112-163
Fax 9112-335
HOS 28
122
Kienle, Prof. Dr. Andrea
(Vice Rector)
Rektorat,
FB Informatik
phone 9112-101
phone 755-6826
Fax 755-6710
SON A
EFS 42
035.1
C.3.41
Kijas, Katharina Bibliothek phone 755-4915
EFS 44
360
Dezernat II phone 9112-697
SON C
106
FB Informationstechnik phone 9112-635
Fax 9112-6414
SON A
520
Kindler, Sebastian FB Elektrotechnik phone 9112-189
Fax 9112-289
SON A
504.2
Kirchhoff, Dominik FB Informatik phone 755-8920
Fax 755-6710
EFS 42
B.2.02
Kirchhoff, Jan-Gerd FB Design phone 9112-443
Fax 9112-415
MOP 2
U 26
Kirchhoff, Paul Peter FB Angewandte Sozialwissenschaften
EFS 44
Kirilof, Ralf Dezernat VI phone 9112-146
SON A
412
Kirman, Alparslan FB Informatik phone 755-6753
EFS 42
C.1.31.1
Kirschbaum, Gabriele Dezernat V phone 9112-583
HOS 28
117a
FB Elektrotechnik
FB Wirtschaft phone 755-4921
Fax 755-4902
EFS 44
486
FB Wirtschaft phone 755-8973
Fax 755-4902
EFS 44
170
Dezernat III phone 755-6823
Fax 755-6822
EFS 38
0.08
Klebe, Sebastian FB Design phone 9112-402
MOP
211
Klees, Dr. Esther FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5190
EFS 44
324
Klein, Julia Dezernat III phone 9112-231
EFS 38b
210
Klein, Sabine Dezernat I phone 9112-304
Fax 9112-315
HOS 28
304
Kleinlein, Susanne FB Design
MOP 2
FB Maschinenbau phone 9112-590
Fax 9112-334
SON B
112
FB Wirtschaft
Klingebiel, Prof. Dr.-Ing. Katja FB Wirtschaft phone 755-4931
Fax 755-4902
EFS 44
460
Klinkenberg, Prof. Dr. Armin
(Dean)
FB Wirtschaft phone 755-5185
Fax 755-4902
EFS 44
027
Klockenbusch, Tim FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Maschinenbau phone 9112-378
Fax 9112-334
SON A
205
Kluth, Verena FB Architektur
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Informatik phone 755-6751
Fax 755-6710
EFS 42
C.1.30.1
Kneer, Fabian FB Informatik phone 755-6759
EFS 42
C.3.49
Kneuper, Jörg FB Informationstechnik phone 9112-236
Fax 9112-8183
SON A
610.1
Knieriem, Tammo Dezernat I phone 9112-682
Fax 9112-145
HOS 28
110
Knoche, Dr. Ludger FB Maschinenbau phone 9112-376
Fax 9112-334
SON B
115
Knust-Potter, Prof. Dr. Evemarie FB Angewandte Sozialwissenschaften
Knuth, Dipl.-Ing. (FH) Marcel FB Design phone 9112-433
249
Knuth, Prof. Dr. Nicole FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5190
Fax 755-4911
EFS 44
324
FB Architektur
Koch, Prof. Dr. Christiane FB Wirtschaft phone 755-6793
Fax 755-4902
EFS 44
173
Bibliothek phone 9112-8945
EFS 38b
2.18
Koeniger, Prof. Gerald FB Design phone 9112-477
MOP 2
E 09
FB Design
Köhler, Prof. Dr. Norma FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4979
EFS 44
417
Köhlhoff, Dr.-Ing. Günter FB Maschinenbau phone 9112-380
Fax 9112-334
SON C
003
Kohlmorgen, Fabian FB Informationstechnik phone 9112-746
Fax 9112-641
SON A
514
Köhne, Christiane FB Informatik
EFS 42
A.2.03
Koitka, Sven FB Informatik phone 755-6720
EFS 42
B.1.10
FB Informatik phone 755-6866
EFS 42
C.2.40
FB Wirtschaft
Kollert, Guido FB Architektur phone 755-4435
Fax 755-4466
EFS 40
-1.01.1 (KG)
Kollmuß, Lars Dezernat VI phone 9112-106
Fax 9112-338
SON D
004
Kolodziejczyk, Marian FB Design
Konen, Cindy FB Maschinenbau,
FB Wirtschaft
phone 9112-8184
Fax 9112-334
SON B
115
Konersmann, Ludger FB Informationstechnik
König, Prof. Dr. Andrej FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4959
Fax 755-4911
EFS 38a
1.08
König, Christiane Dezernat V phone 755-6802
EFS 38a
2.05
FB Wirtschaft phone 755-8947
Fax 755-4902
EFS 44
047
Königsmann, Prof. Dr. Thomas FB Informatik phone 755-6776
Fax 755-6710
EFS 42
B.1.06
Konjer, Dr. Mara FB Architektur phone 755-4441
EFS 40
0.13
FB Wirtschaft phone 755-4990
Fax 755-4902
EFS 44
073
Kopp, Axel Dezernat II phone 9112-8138
SON D
202
Körnich, Jörn-Arne FB Informatik
EFS 42
Kornmann, Anke Gleichstellungsbüro phone 9112-354
Fax 9112-681
SON A
401
Kornmann, Felix FB Maschinenbau phone 9112-113
Fax 9112-334
SON B
-111 (KG)
Betriebliche Soziale Ansprechpartner
Kortmann, Prof. Dr. Walter FB Wirtschaft phone 755-4888
Fax 755-4902
EFS 44
146
Kossatz, Ina-Jasmin FB Design
MOP
Köster, Ingo FB Informatik
Kostreba, Kenan FB Wirtschaft
Kötitz, Florian FB Elektrotechnik phone 9112-134
SON A
104.1
Kotthaus, Prof. Dr. Jochem FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5193
EFS 44
584
FB Wirtschaft
Kowalzik, Konstantin FB Wirtschaft
Kowol, Prof. Dr. Uli FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5178
Fax 755-4911
EFS 44
309
Dezernat I
Kracke, Prof. Dr. Ulrich FB Wirtschaft
Kraft, Prof. Dr. Holger FB Elektrotechnik phone 9112-195
SON A
-117 (KG)
Krammenschneider-Hunscha, Jens Dezernat II phone 9112-8279
Fax 9112-342
SON A
042
Kranixfeld, Michael FB Angewandte Sozialwissenschaften
Krause, Matthias FB Maschinenbau phone 9112-8178
Fax 9112-334
SON A
115
Krause, Richard Dezernat I phone 9112-225
Fax 9112-145
HOS 28
112
Krause, Thorsten Dezernat V phone 9112-8123
phone 9112-706
HOS 28
118
FB Architektur phone 755-8980
EFS 40
3.07
Krawczyk, Lisa Dezernat III phone 9112-8174
EFS 38b
209
IDiAL,
FB Informatik
phone 9112-549
Fax 9112-557
OHS 23
EG-04
Kretschmer, Lukas FB Design
Kretzmann, Dr. med. Dipl.-Kfm. Willi FB Informatik
Kreuz-Fink, Ute FB Angewandte Sozialwissenschaften
Kriewaldt-Paschai, Marion Dezernat II phone 9112-255
SON A
037a
FB Informationstechnik
Krüger, Prof. Dr. Manfred FB Maschinenbau phone 9112-152
Fax 9112-788
SON F
209
Dezernat VI phone 9112-8018
Fax 9112-338
SON D
007
Küchenmeister, Marion IDiAL
phone 9112-672
OHS 23
208
Gebäude B, R. 1.02
Kuhlenkamp, Prof.in Dr. Stefanie FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4987
Fax 755-4911
EFS 38a
1.09
Kuhn, Martin FB Wirtschaft phone 755-4438
Fax 755-4902
EFS 38
1.25
Kühn, Karsten Dezernat VI phone 9112-8011
Fax 9112-338
SON D
003
Kuhnt, Prof. Dr. Sonja FB Informatik phone 755-8935
EFS 42
B.2.11
Kukuk, Prof. Dr. Markus FB Informatik phone 755-6715
Fax 755-6725
EFS 42
B.1.03
Kullas, Hans-Jürgen FB Angewandte Sozialwissenschaften
Kulle, Thomas FB Angewandte Sozialwissenschaften
Kuller, Markus FB Informationstechnik phone 9112-626
Fax 9112-627
SON A
515
Kunau, Prof. Dr. Gabriele FB Informatik phone 755-8906
Fax 755-6710
EFS 42
C.3.48
Kunze, Christiane Bibliothek phone 755-4916
EFS 44
354
Kunze, Stefan FB Wirtschaft
Kurtz, Patrick FB Maschinenbau
Kurz, Dana FB Architektur
Küster, Laszlo FB Maschinenbau phone 9112-8135
SON F
110
Kwoska, Adam FB Informatik phone 9112-669
OHS 23
2.OG 05
L
Name Department Contact Building Room
Labanauskaite-Balz, Dr. Renata FB Wirtschaft
Lach, Britta Christine FB Architektur
EFS 40
Lademacher, Achim FB Wirtschaft phone 755-6293
Fax 755-4902
EFS 44
041
Lammert, Mirco IDiAL phone 9112-559
OHS 23
1.OG 04
Dezernat I phone 9112-596
Fax 9112-145
HOS 28
104
Dezernat I phone 9112-331
Fax 9112-315
HOS 28
305
Lanc, Dorothe FB Design
Lang, Dirk FB Informatik
Langbein, Prof. Oliver FB Design phone 9112-409
Fax 9112-415
MOP 2
E14
Azubi
Langholz, Dr. Hans-Georg FB Wirtschaft
Langkau, Thomas Bibliothek phone 755-4912
EFS 38a
1.04
Langner, Dr. Anne-Kristin FB Angewandte Sozialwissenschaften
Dezernat II phone 9112-8253
SON A
042
Lanhenke, Dominik FB Design
La Porta, Pascal Dezernat VI phone 9112-537
SON D
102
Laskowski, Prof. Dr. Michael FB Informationstechnik
SON A
Lasti, Lauren de FB Wirtschaft
Lattner, Yannick FB Maschinenbau phone 9112-8160
Fax 9112-696
SON A
205
Lauenroth, Kim FB Informatik
Laufner, Prof. Dr. Wolfgang
(Ehemalig)
FB Wirtschaft
Lawrenz, Jörg IDiAL phone 9112-562
Fax 9112-557
OHS 23
1.OG 09
Dezernat III phone 9112-510
Fax 9112-273
SON A
027
Leicher, Bernd FB Informatik phone 755-6716
EFS 42
B.1.02
Dezernat III phone 755-4975
Fax 755-6822
EFS 38
0.02
Azubi,
FB Informatik
phone 755-7991
EFS 42
B.E.09
Leinen, Marie-Lotta Dezernat I phone 9112-701
Fax 9112-710
SON D
212
Dezernat I phone 9112-133
Fax 9112-720
SON A
-118 (KG)
Leißring, Vanessa FB Design
FB Wirtschaft
Lenger, Simone FB Angewandte Sozialwissenschaften
Dezernat III phone --18750939
Lensing, Prof. Jörg FB Design phone 9112-469
Fax 9112-415
MOP 2
235
Lenze, Prof. Dr. Burkhard FB Informatik phone 755-6729
Fax 755-6710
EFS 42
B.2.05
Lenzen, Stephan FB Architektur
Leopold, Ralf wissenschaftlicher Personalrat,
FB Maschinenbau
phone 9112-651
Fax 9112-222
SON B
- 118.1
Levin, Prof. Dr. Frank FB Wirtschaft phone 755-6792
Fax 755-4902
EFS 38
1.15
Lex, Karl-Heinz FB Wirtschaft
Ley, Prof. Dr. Frank FB Elektrotechnik phone 9112-340
Fax 9112-788
SON A
110
Liebelt, Prof. Dr.-Ing. Christian FB Maschinenbau phone 9112-167
Fax 9112-334
SON B
012
Liedmann, Janis FB Informatik phone 755-6720
EFS 42
B.1.10
Lietz, Marcel FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4986
EFS 38a
0.07
Dezernat III phone 755-4904
Fax 755-8622
EFS 38
0.01
Dezernat VI,
Azubi
phone 9112-8213
SON D
102
Linder, Arnold FB Maschinenbau
Lindhorst, Sylwia Dezernat III phone 9112-365
EFS 38b
215
Link, Dr. Werner Dezernat V phone 9112-736
Fax 9112-335
SON A
038
Lipinski, Prof. Dr. Hans-Gerd FB Informatik phone 755-6721
Fax 755-6710
EFS 42
B.1.05
Lippmann, Johanna FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Design
Liu, Prof. Dr.-Ing. Yan FB Elektrotechnik phone 9112-162
Fax 9112-788
SON A
210
FB Wirtschaft
Loendersloot, Nick van FB Wirtschaft
Löf, Prof. Achim FB Architektur phone 755-4432
Fax 755-4466
EFS 40
1.14
Dezernat I phone 9112-684
Fax 9112-342
EFS 38b
310
Lohmann, Nina FB Angewandte Sozialwissenschaften
Löhr, Prof. Dr. Katrin
(Vice Rector)
Rektorat,
FB Wirtschaft
phone 755-6367
Fax 755-4902
SON A
EFS 38
043
1.41
Lohse, V-Prof. Frank FB Architektur phone 755-6879
EFS 40
3.14
Long, Bettina Gleichstellungsbüro phone 9112-714
Fax 9112-681
SON A
401
Lopin, Angelika Dezernat III phone 9112-266
SON A
007
Lopin, Marcel Bibliothek phone 755-6298
EFS 38a
1.03
Lovaina-Hernández, Magaly FB Wirtschaft
FB Informatik
FB Design
Azubi,
FB Informatik
phone 755-8966
FB Architektur
FB Maschinenbau phone 9112-241
Fax 9112-788
SON A
705
Lueg, Prof. Dr.-Ing. Joachim FB Maschinenbau phone 9112-194
Fax 9112-334
SON F
204
Luhn, Ursula FB Design
MOP 2
FB Architektur
FB Informationstechnik phone 755-8942
EFS 38a
1.03
Lukin, Volha FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6827
EFS 44
224
Luppa, Prof. Dr. Kai FB Elektrotechnik phone 9112-198
Fax 9112-788
SON A
316
Lutz, Philipp Azubi,
FB Wirtschaft
phone 755-4867
Fax 755-4902
EFS 44
071
FB Design
Lutz-Scheurle, Prof. Dr. Christoph FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5177
Fax 755-4911
EFS 44
313
M
Name Department Contact Building Room
FB Maschinenbau phone 9112-589
Fax 9112-280
SON F
101
Mai, Birgit Personalrat phone 9112-181
Fax 9112-222
SON B
B-120
FB Design
Dezernat III
Marburger, Prof. Dr. Marcel René FB Design
116
Marl, Gabriele FB Architektur phone 755-4433
Fax 755-4415
EFS 40
0.24
Martens, Katharina FB Maschinenbau phone 9112-114
Fax 9112-334
SON B
010.1
FB Wirtschaft
Maschen, Prof. Dr. Rainer FB Elektrotechnik phone 9112-326
Fax 9112-788
SON A
506
Mat, Ibrahim FB Wirtschaft
Dezernat III phone 9112-724
Fax 9112-273
SON A
006
Mauer, Prof. Dr. Reinhold FB Wirtschaft phone 755-4947
EFS 44
457
Maurer, Paul-Andreas FB Maschinenbau phone 755-6858
EFS 40
1.09
FB Informationstechnik
Media Relations Dezernat II phone 9112-127 / -118 / -727
SON D
206-208
Mehlich, Stefan FB Informatik phone 755-8940
phone 9112-663
Fax 755-8932
EFS 42
OHS 23
C.3.37
EG 05
Meier, Corinna Dezernat I phone 9112-197
MOP 1
Meinert, Elke Dezernat III phone 755-8963
Fax 755-4902
EFS 44
0.30
Meinke, Prof. Dr. Anne FB Wirtschaft phone 755-5186
EFS 44
454
Dezernat IV phone 9112-160
Fax 9112-720
SON D
303
Meister, Pascal Azubi,
Dezernat IV
phone 9112-333
SON F
105
Mels, Dr. Philipp FB Design
MOP
309
Menck, Prof. Dr.-Ing. Ditmar
(Ehemalig)
FB Maschinenbau
Mertens, Barbara Dezernat III phone 9112-155
Fax 9112-273
SON A
023
Mertins, Heike Dezernat II phone 9112-127
Fax 9112-335
SON D
204
Merz, Dieter FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-5191
Fax 755-4911
EFS 44
210
Metin, Derya Transferstelle phone 9112-188
EFS 38b
317
Meulen an de, Dr. Philipp FB Wirtschaft
Meyer, Hubert Dezernat VI phone 9112-310
Fax 9112-338
SON D
009.3
Meyer, Prof. Dr. Renate Gleichstellungsbüro phone 9112-757
Fax 9112-681
SON A
401.2
Meyer, Prof. Dr. Renate FB Informatik phone 9112-757
Fax 9112-681
Middelhauve, Prof. Martin
(Dean)
FB Design phone 9112-424
Fax 9112-415
MOP 2
E41
Middelhauve, Prof. Martin FB Design phone 9112-466
Fax 9112-415
MOP 2
107
Dezernat IV
Mikhieieva, Olga FB Wirtschaft phone 9112-8118
OHS 23
2.OG 14
Dezernat IV phone 9112-337
Fax 9112-720
SON D
303
Milewski, Michael Dezernat II phone 9112-727
SON D
207
Misala, Adam Dezernat IV phone 9112-8276
Mjildi, Solmaz FB Informatik phone 755-6755
EFS 42
B.E.06
Moczala, Prof. Christian
(Dean)
FB Architektur phone 755-4401
EFS 40
2.17
Möller, Dr. Christina FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6829
EFS 44
330
Mörchel, Prof. Dr. Jens FB Wirtschaft phone 755-8923
Fax 755-4902
EFS 38
1.01
Morel-Groove, Catherine FB Wirtschaft
Morina, Floria Dezernat III phone 9112-8977
EFS 38b
110
Mork, Lisa FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6832
Fax 755-4911
EFS 44
314
Morón Schmitz, Mónica Dezernat III phone 9112-316
Fax 9112-273
SON A
023
Dezernat III phone 9112-345
Fax 9112-795
SON A
013
Moysich, Claudia Dezernat VI phone 9112-725
SON D
101
FB Architektur
IDiAL phone 9112-545
OHS 23
EG-02
FB Design
Müller, Alina Bibliothek phone 755-6297
EFS 44
289
Dezernat I phone 9112-595
Fax 9112-315
HOS 28
311
Müller, Jens FB Design
Müller, Marcel IDiAL,
FB Informatik
phone 9112-546
OHS 23
EG 03
Müller, Ralf FB Design
Müller, Prof. Dr. Wolfgang FB Wirtschaft phone 755-5184
Fax 755-4902
EFS 44
477
Müller, Hon.-Prof. Wolfgang FB Informatik
Müller-Pelzer, Dr. Werner
(Ehemalig)
FB Wirtschaft
Bibliothek phone 755-4916
Fax 755-4922
EFS 44
EFS 44 354
Muschalla-Staguhn, Sylvia FB Wirtschaft
FB Design
Muth, Insa FB Wirtschaft phone 755-4983
Fax 755-4902
EFS 38
1.04
Mützner, Robert FB Informatik phone 755-6718
EFS 42
B.1.08
Mycka, Tanja FB Informatik phone 9112-551
Fax 755-6710
OHS 23
EG 05
N
Name Department Contact Building Room
FB Informationstechnik phone 9112-227
Fax 9112-8183
SON A
315
Nasched, Margareta Dezernat V phone 9112-381
Fax 9112-706
HOS 28
119
Nass, Vitali Dezernat IV phone 9112-504
Fax 9112-505
SON D
107.1
Neis, Markus FB Design
FB Wirtschaft
FB Informationstechnik phone 9112-192
Fax 9112-8183
SON A
609
Dezernat I phone 9112-262
Fax 9112-145
HOS 28
104
Neuburger, Jutta Dezernat I phone 9112-184
Fax 9112-710
SON D
209
Neuhaus, Astrid FB Maschinenbau phone 9112-147
SON F
109
Dezernat I phone 9112-594
Fax 9112-315
HOS 28
311
Neumann, Josef FB Informatik
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Neumann, Rahel FB Wirtschaft phone 755-8948
Fax 755-4902
EFS 44
047
Neumann, Wolfgang FB Wirtschaft
Neunzling, Christopher FB Maschinenbau
Ney, Prof. Dr. Andreas FB Maschinenbau
Fax 9112-334
SON B
013
Dezernat I phone 9112-716
SON D
210
Niehaus, Saskia FB Design
305
Niehüser, Prof. Dr. Lutz FB Wirtschaft phone 755-6139
EFS 44
157
Niemeier, Michael FB Wirtschaft
EFS 44
FB Wirtschaft
Niemeyer, Marco FB Informationstechnik phone 9112-644
Fax 9112-641
SON A
520
FB Informationstechnik phone 9112-691
Fax 9112-8183
SON A
303
Nies, Martina FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6844
EFS 38a
2.02
Niggemeier, Philipp FB Design
MOP 2
U
Nockmann, Esko FB Elektrotechnik
Noster, Meike FB Design
Nowacki, Prof. Dr. Katja
(Dean)
FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-6289
phone 755-4984
EFS 44
EFS 44
226
577
Nowak, Anna Christina FB Angewandte Sozialwissenschaften
Nowak, Saskia FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-8986
EFS 38a
2.01
Nunes Trautmann, Fernanda FB Informatik phone 755-8934
Fax 755-6710
EFS 42
B.2.10
Nuseibah, Ala FB Informatik,
IDiAL
phone 9112-578
Fax 9112-8151
OHS 23
OG1.02
O
Name Department Contact Building Room
FB Design
Ocanto Arciniegas, Prof. Luis Enrique FB Architektur phone 755-4434
EFS 40
2.12
Oechler, Melanie FB Angewandte Sozialwissenschaften
EFS 44
Oelker, Jan IDiAL phone 9112-658
Fax 9112-557
OHS 23
1.OG 07
Oesterwinter, Prof. Dr. Petra
(Dean)
FB Wirtschaft phone 755-4976
Fax 755-4902
EFS 44
458
FB Angewandte Sozialwissenschaften
Online Dienste für Studierende
SON
Opel, Harald FB Design phone 9112-462
Fax 9112-415
MOP 2
234
Oppermann, Ingo FB Maschinenbau
Orth, Jutta Dezernat I phone 9112-311
Fax 9112-145
HOS 28
109
Ortmanns, Joachim FB Design
MOP
Ortwein-Topp, Christiane FB Informationstechnik,
FB Elektrotechnik
phone 9112-717
Fax 9112-8183
SON A
309
Ossege, Tobias FB Wirtschaft phone 755-6848
EFS 44
142
Ossowski, Jörn FB Informatik
Osthaus, Michael Dezernat IV phone 9112-420
FB Wirtschaft
Otremba, Willi FB Design phone 9112-429
MOP 2
T 312
FB Wirtschaft
FB Wirtschaft
FB Architektur
Otto, Christian Lord FB Design
Ozimek, Dr. Phillip FB Angewandte Sozialwissenschaften
P
Name Department Contact Building Room
Paar, Eva FB Architektur phone 755-6874
EFS 40
2.21
Padurea, Marina FB Wirtschaft
Pajonk, Dr. rer. nat. Gunther FB Maschinenbau
Pape, Michael FB Maschinenbau
SON
Pape, Dr. Ulrich FB Informatik
Passmore, Karen FB Wirtschaft
Passon, Prof. Dr. Stephan
(Ehemalig)
FB Wirtschaft
FB Informationstechnik phone 9112-328
Fax 9112-8183
SON A
612
FB Informatik
Paulus, Rolf FB Elektrotechnik phone 9112-745
Fax 9112-289
SON B
302
Pawlitzki, Andreas FB Design
Peirick, Tobias FB Maschinenbau phone 9112-318
Fax 9112-334
SON F
005.1
Pelka, Obioma FB Informatik phone 755-6767
EFS 42
B.1.09
Pelkmann, Dominik IDiAL,
FB Informatik
phone 9112-668
OHS 23
2.04
FB Elektrotechnik phone 9112-686
Fax 9112-788
SON A
408
FB Maschinenbau phone 9112-219
Fax 9112-334
SON B
015
Petke, Anne FB Angewandte Sozialwissenschaften phone 755-4920
Fax 755-4911
EFS 44
247
Petrolle, Wilfried FB Informationstechnik phone 9112-221
Fax 9112-8183
SON A
604
Petschke, Gudrun Dezernat III phone 9112-111
Fax 9112-273
SON A
024
Petzka, Bastian Lars Dezernat VI phone 9112-536
SON D
002
Pfeiffer, Achim FB Architektur
FB Design
Pietrzak, Dr. Michael FB Wirtschaft
Pinks, Stefanie Dezernat III phone 9112-229
Fax 9112-273
SON A
015
Piotrowski, Sarah Dezernat I phone 9112-688
Fax 9112-145
HOS 28
109
FB Maschinenbau phone 9112-286
Fax 9112-314/788
SON A
705
Piwonski, Dennis Bibliothek phone 755-8975
EFS 44
370
Pläger, Martin
(Dean)
FB Wirtschaft phone 755-4994
Fax 755-4902