Go!

Lecturers

Name Working or teaching area Contact Building Room
Amrhein, Dr. Ludwig 9112-4988
EFS 44
326
9112-8927
EFS 44
572
Boecker, Prof. Michael 9112-6200
EFS 44
553
Borstel, Prof. Dr. Dierk 9112-8925
EFS 44
590.1
9112-5189
9112-4911
EFS 44
311
Çelik, Dr. Fatma 9112-5187
EFS 44
310
Citlak, PD Dr. Banu 9112-4927
9112-4911
EFS 38a
0.09
Dennert, Prof. Gabriele Social Medicine and Public Health with focus on Gender and Diversity 9112-6830
9112-4911
EFS 44
322
Finke, Prof. Betina 9112-4939
9112-4911
EFS 44
312
Fischer, Prof. Ute 9112-4908
EFS 44
570
Franke, Prof. Luitgard 9112-4981
EFS 38a
0.04
9112-5192
9112-4911
EFS 38a
0.08
Graebsch, Prof. Christine 9112-5189
9112-4911
EFS 44
311
Guski-Leinwand, Prof. a. D. PD Dr. Susanne 9112-4980
EFS 44
327
Hartmann, Prof. Anja 9112-8928
EFS 44
328
Hartung-Beck, Prof. Viola 9112-8960
9112-4911
EFS 38a
1.07
Hunecke, Prof. Marcel 9112-5188
9112-4911
EFS 44
583
Knuth, Prof. Nicole 9112-5190
9112-4911
EFS 44
573
Köhler, Prof. Norma 9112-4979
EFS 44
417
König, Prof. Dr. Andrej 9112-4959
9112-4911
EFS 38a
1.08
Köster, Dr. Dietmar 9112-8927
9112-4911
EFS 44
576
Kotthaus, Prof. Jochem 9112-5193
EFS 44
584
Kowol, Prof. Ulrich 9112-5178
9112-4911
EFS 44
309
Kuhlenkamp, Dr. Stefanie 9112-4987
9112-4911
EFS 38a
1.09
Lutz-Scheurle, Prof. Christoph 9112-5177
9112-4911
EFS 44
313
Möller, Dr. Christina 9112-6829
EFS 44
330
Nowacki, Prof. Katja
(Dean)
9112-6289
EFS 44
EFS 44
226
577
9112-6832
9112-4911
EFS 44
314
Röttgers, Gerda 9112-5179
9112-4911
EFS 44
590.2
Rüßler, Prof. Dr. Harald 9112-6292
9112-4911
EFS 38a
2.17
Schäfer, Dr. Caterina 9112-6866
EFS 44
572
Schmidt, Prof. Holger 9112-8953
EFS 44
571
Stascheit, Prof. Andreas 9112-6281
9112-4911
EFS 38a
1.05
Streblow-Poser, Prof. Claudia 9112-5194
EFS 38a
0.02
Tigges, Prof. Nicole 9112-4919
EFS 38a
1.06
Toprak, Prof. Ahmet 9112-6294
EFS 44
EFS 44
582
582
Wege, Thorsten 9112-5179
EFS 44
590.2
Wühr, Prof. Bianca 9112-8926
9112-4911
EFS 44
552