Go!

Employees of the university

Name Working or teaching area Contact Building Room
OHS 23
2.OG 08
9112-6713
EFS 42
B.1.11
Becker, Matthias 9112-8904
EFS 42
B.1.12
Becker-Emden, Eva-Christina Mathematical statistics 9112-8304
EFS 42
B 2.02
EFS 42
B.1.09
Blohme, Kai Philip
EFS 42
B.1.23.1
9112-6744
9112-6754
EFS 42
C.1.31.1
Brotze, Thomas 9112-6769
9112-6770
EFS 42
C.2.30.1
Brumann, Christopher 9112-8939
EFS 42
B.1.04
Brüngel, Raphael
EFS 42
B.1.23 1/4
Busch, Dieter 9112-6718
EFS 42
B.1.08
Ernst, Matthias 9112-6773
9112-6774
EFS 42
C.2.32.1
Everding, Lars
(Dean)
9112-6711
9112-6712
EFS 42
B.E.10
Görtz, Marcus 9112-6738
9112-6740
EFS 42
B.2.21.1
Gunia, Benjamin 9112-6763
EFS 42
B.E.07
Gura, Daniel 9112-552
OHS 23
EG 09
Coordinator Master Digital Transformation 9112-8191
OHS 23
2.12
Hofberg, Daniel 9112-6734
9112-6733
EFS 42
B.2.20.1
Hoffmann, Michael 9112-6742
9112-6749
EFS 42
C.E.31.1
Hültenschmidt, Dr. Gregor medical computer science 9112-6721
EFS 42
B.1.05
Kalka, Dr. Arkadius Mathematical Statistics 9112-6771
EFS 42
C.2.40
Keuchel, Daniel 9112-6720
EFS 42
B.1.10
Kirchhoff, Dominik 9112-8920
9112-6710
EFS 42
B.2.02
Kirman, Alparslan 9112-6753
9112-6752
EFS 42
C.1.30.1
Leicher, Bernd 9112-6716
EFS 42
B.1.02
Liedmann, Janis 9112-6720
EFS 42
B.1.10
Lukin, Volha 9112-8905
9112-6710
EFS 42
B. E. 04
Mehlich-Berwald, Stefan 9112-8940
9112-8932
EFS 42
C.3.37
Mjildi, Solmaz 9112-6755
EFS 42
B.E.06
Nunes Trautmann, Fernanda 9112-8934
9112-6710
EFS 42
B.E.04
Pelka, Obioma 9112-6767
EFS 42
B.1.09
Priebe, Klaus-Peter 9112-578
OHS 23
1.OG 02
Raschke, Mathias 9112-6743
EFS 42
C.E.31.1
Rückert, Johannes 9112-6716
EFS 42
B.1.02
Schiprowski, Witold 9112-6726
9112-6725
EFS 42
B.1.22
Schlesiger, Kirsten 9112-8933
9112-8932
EFS 42
C.1.31.1
Schulenberg, Rusudan 9112-8905
9112-6710
EFS 42
B.E.04
Stahl, Sarah 9112-6798
9112-6710
EFS 42
C.1.45
Swoboda, Jessica Medical Informatics
EFS 42
B.1.23.1
Tönies, Daniel Medical Informatics 9112-6718
EFS 42
B.1.08
OHS 23
2.OG 08
Unkrig, René 9112-9563
9112-6710
OHS 23
2.05
Weidemann, Ralf 9112-6780
9112-6710
EFS 42
C.2.50
Wutzkowsky, Johannes
EFS 42
B.1.11