Lehrveranstaltungen

 

 

 

 

 

 

Bachelor Betriebswirtschaft

Englisch B

 

Bachelor International Business/Bachelor International Business Management

Français des Affaires (C1)

 

Bachelor International Business/Bachelor International Business Management

Intercultural Relations/Negotiations - Compétence interculturelle

 

Bachelor Betriebswirtschaftliche Logistik

Englisch B