Masterstudiengang

zuletzt geändert am:
  • 12.03.2020

Stunden- und Zeitpläne BA BMT/DT

SS2020

BioMedizinTechnik (Version A3) 2. Semester
4. Semester
DigitaleTechnologien (Version A3) 2. Semester
4. Semester
Weitere Pläne Zeitplan SS2020 (Version A2)
Wochenplan SS2020

WS2019-2020

BioMedizinTechnik (Version A4) 1. Semester
1. Semester (Zugpläne A/B)
1. Semester (Zugpläne C/D)
3. Semester
5. Semester
DigitaleTechnologien (Version A4) 1. Semester
3. Semester
5. Semester